Bảng giá xe Hyundai năm 2024 tại Hyundai Long Biên

I10 hatchback

HYUNDAI I10

 

MẪU XE GIÁ KHUYẾN MÃI
Hyundai Grand i10 1.2 MT Base CKD (bản 5 cửa) Liên hệ để nhận giá tốt nhất
Hyundai Grand i10 1.2 AT Tiêu Chuẩn  Liên hệ để nhận giá tốt nhất
Hyundai Grand i10 1.2 AT CKD Liên hệ để nhận giá tốt nhất

 Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ Hotline: 0939.269.123 để biết thêm thông tin chi tiết

 

Báo giá I10 sedan

HYUNDAI I10 SEDAN

 

MẪU XE GIÁ KHYẾN MÃI
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Base Liên hệ để nhận giá tốt nhất
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT CKD Liên hệ để nhận giá tốt nhất
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT CKD Liên hệ để nhận giá tốt nhất

 Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ Hotline: 0939.269.123 để biết thêm thông tin chi tiết

HYUNDAI ACCENT

 

MẪU XE GIÁ KHYẾN MÃI
Hyundai Accent Base Liên hệ để nhận giá tốt nhất
Hyundai Accent MT Liên hệ để nhận giá tốt nhất
Hyundai Accent AT Tiêu Chuẩn Liên hệ để nhận giá tốt nhất
Hyundai Accent  AT Đặc Biệt Liên hệ để nhận giá tốt nhất

 Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ Hotline: 0939.269.123 để biết thêm thông tin chi tiết

Elantra 2022

HYUNDAI ELANTRA

 

MẪU XE GIÁ KHUYẾN MÃI
Hyundai Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn Liên hệ để nhận giá tốt nhất
Hyundai Elantra 1.6 AT  Liên hệ để nhận giá tốt nhất
Hyundai Elantra 2.0 AT Liên hệ để nhận giá tốt nhất
Hyundai Elantra N Line Liên hệ để nhận giá tốt nhất

 Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ Hotline: 0939.269.123 để biết thêm thông tin chi tiết

Tucson 2022

HYUNDAI TUCSON

 

MẪU XE GIÁ KHUYẾN MÃI
Tucson Tiêu chuẩn Liên hệ để nhận được giá tốt
Tucson Xăng đặc biệt Liên hệ để nhận được giá tốt
Tucson Dầu Đặc Biệt  Liên hệ để nhận được giá tốt
Tucson Turbo Liên hệ để nhận được giá tốt

 Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ Hotline: 0939.269.123 để biết thêm thông tin chi tiết

Creta 2022

HYUNDAI CRETA

 

MẪU XE GIÁ KHUYẾN MÃI
Hyundai Creta Tiêu Chuẩn Liên hệ để nhận giá tốt nhất
Hyundai Creta Đặc Biệt Liên hệ để nhận giá tốt nhất
Hyundai Creta Cao Cấp 1 Tone Liên hệ để nhận giá tốt nhất
Hyundai Creta Cao Cấp 2 Tone Liên hệ để nhận giá tốt nhất

 Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ Hotline: 0939.269.123 để biết thêm thông tin chi tiết

Báo giá Santafe

HYUNDAI SANTAFE

 

MẪU XE GIÁ KHUYẾN MÃI
Santa Fe 2.5 Xăng Tiêu Chuẩn Liên hệ để nhận được giá tốt
Santa Fe 2.2 Dầu Tiêu Chuẩn Liên hệ để nhận được giá tốt
Santa Fe 2.5 Xăng Cao Cấp Liên hệ để nhận được giá tốt
Santa Fe 2.2 Dầu Cao Cấp Liên hệ để nhận được giá tốt

 Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ Hotline: 0939.269.123 để biết thêm thông tin chi tiết

Stargazer 2023

HYUNDAI STARGAZER

 

MẪU XE GIÁ KHUYẾN MÃI
Stargazer Tiêu Chuẩn Liên hệ để nhận được giá tốt
Stargazer Đặc Biệt Liên hệ để nhận được giá tốt
Stargazer Cao Cấp Liên hệ để nhận được giá tốt
Stargazer Cao Cấp (6 chỗ) Liên hệ để nhận được giá tốt

 Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ Hotline: 0939.269.123 để biết thêm thông tin chi tiết

Palisade 2024

HYUNDAI PALISADE

 

MẪU XE GIÁ KHUYẾN MÃI
Palisade Exclusive 6 Chỗ Liên hệ để nhận được giá tốt
Palisade Exclusive 7 Chỗ Liên hệ để nhận được giá tốt
Palisade Prestige 6 Chỗ Liên hệ để nhận được giá tốt
Palisade Prestige 7 Chỗ Liên hệ để nhận được giá tốt

 Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ Hotline: 0939.269.123 để biết thêm thông tin chi tiết

Hyundai Custin 2024

HYUNDAI CUSTIN

 

MẪU XE GIÁ KHYẾN MÃI
Hyundai Custin 1.5T Tiêu Chuẩn Liên hệ để nhận giá tốt nhất
Hyundai Custin 1.5T Đặc Biệt Liên hệ để nhận giá tốt nhất
Hyundai Custin 2.0T Cao Cấp Liên hệ để nhận giá tốt nhất

 Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ Hotline: 0939.269.123 để biết thêm thông tin chi tiết